ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΔ

         Το σωματείο μας προτείνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την «Εναρμόνιση του Καταστατικού»  και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 30 του καταστατικού «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Αρχαιρεσίες» με πρότασή μας η εκλογή του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου να γίνεται με την κατάρτιση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου (λίστα) στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος θα ψηφίζεται από το νεοεκλεγέν Δ.Σ.

          Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα επανέλθει η ηρεμία στην Ε.Π.Σ.Δ.

          Πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι για το καλό του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου το οποίο έχει καταταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια.

          Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να υπογράψουν την πρότασή μας τα 2/5 των μελών της Ε.Π.Σ.Δ. περίπου 26 σωματεία.

          Μέχρι σήμερα υπέγραψαν 10 σωματεία και ελπίζουμε την Δευτέρα στην κλήρωση των ομίλων να υπογράψουν και άλλα ώστε να πιάσουμε τον επιθυμητό αριθμό και να πάμε σε Γ.Σ.

          Η επιστολή που θα κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Δ. :

               

 

 

                                                  Προς           Πρόεδρο & Δ.Σ.

                                                                  Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου

                                                       

       ΘΕΜΑ : Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της

                     Ε.Π.Σ.Δ.

 

Κύριοι,

 

          Σας παρακαλούμε να συγκαλέσετε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ., η οποία να έχει θέμα την «Εναρμόνιση του Καταστατικού»  και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 30 του καταστατικού «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Αρχαιρεσίες» με πρότασή μας η εκλογή του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου να γίνεται με την κατάρτιση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου (λίστα) στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος θα ψηφίζεται από το νεοεκλεγέν Δ.Σ.

        Μετά την τροποποίηση του καταστατικού να προχωρήσουμε αμέσως στη διενέργεια εκλογών.

          Έτσι θα εκλείψουν τα προβλήματα που όλοι μας ζήσαμε στις τελευταίες εκλογές της Ε.Π.Σ.Δ. με την υποψηφιότητα δύο συνδυασμών.

          Πιστεύουμε ότι μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο δίνεται η δυνατότητα στα σωματεία να εκλέξουν τους ικανότερους για να διοικήσουν την Ένωσή μας.

          Κόμματα και παρατάξεις δεν χωράνε στην Ε.Π.Σ.Δ. και όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι για το καλό του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου.

          Σας υποβάλουμε συνημμένη κατάσταση με τις υπογραφές των 2/5 των μελών της Ε.Π.Σ.Δ. , όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού.                

                                                                       Για το Δ.Σ.

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                          Διακοπαρασκευάς Ευάγγελος

                                                                                                             13/09/2013

 

 

SPORTSMANIA

© agios isidoros 2010