ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Ο Α.Π.Ο. Αγίου Ισιδώρου καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 στο πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ του Τάσου Λυριστή με θέματα:

1.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

2.ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.

4.ΨΗΦΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.

5.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα ,ώρα και χώρο.

         

                                                                  

            Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας             

 Διακοπαρασκευάς Ευάγγελος         Βονάκης Στυλιανός

 

                                                                                              31/8/2014

 

© agios isidoros 2010